SEO

Jak správně formátovat obsah skrze wysiwyg editor

Editujte obsah webu správně a vyvarujte se nejčastějším chybám a problémům spojeným se správou obsahu webu.

24. 01. 2023 | Vít Kašpar

Background image

Správa obsahu webu se z pravidla provádí skrze wysiwyg editor (= What You See Is What You Get). Editorů je více druhů, ale z pravidla mají hodně společného.

Jako zásadní, a zároveň jediné podstatné, považujeme správu obsahu pomocí editace textu (tučný, kurzíva), tvorbu odkazů, tabulek, seznamů nebo vkládání obsahu. Co už nedoporučujeme je pokročilé formátování, které vede ve většině případů spíše ke škodě, než užitku webu a jeho podoby.

Lepší je psát než kopírovat

Co se týká tvorby obsahu, tak pro méně zkušené uživatele doporučujeme obsah vytvářet přímo v editoru a to proto, že do něho nezanese formátování ze zdroje, odkud může text kopírovat (např. z Wordu nebo Google Docs). Pro tento případ je ještě vhodné využívat znázornění formátování:

Tím získáte jasnou představu o rozložení nadpisů, odstavců apod... Zobrazení také pomáhá v nechtěných prázdných odstavcích, které potom tvoří jen bílé místo (mezery), které nevypadají ani dobře, ani nejsou znakem správného formátování obsahu.

Při kopírování obsahu z ostatních zdrojů (a nemusí to být jen MS Word, ale může to být i konkrétní webová stránka) se do zdrojového kódu přenáší i jeho formátování, které přímo ovlivňuje zobrazení obsahu na webu. Tohle formátování nemusí být vždy viditelné v editoru, ale projeví se až v zobrazení na webu.

Pro tyto účely může v některých případech pomoci funkce vyčištění formátování, která zbaví obsah běžného formátování nebo jeho natavení.

Funkce pro odstranění formátování

Funkce pro odstranění formátování

Background image

Doporučujeme k přečtení

Přečtěte si i další články, nebo znalostní bázi se základními informacemi na správu a údržbu vašeho webu.

Zpět do znalostní báze