Administrace

Bloky a jak fungují

CMS Strapi pracuje s obsahem jako s předem definovanými částmi webu, které můžete skládat na sebe jako LEGO kostičky.

23. 01. 2023 | Vít Kašpar

Background image

Asi největší síla headless CMS Strapi je právě v možnostech, které mu dává bloková architektura. Dříve bylo běžné, že web byl postavený z konkrétní sady šablon (= celé stránky s předpřipraveným layoutem). Později přišli zejména live editory, které dávali (a stále dávají) až příliš možností, které svými možnostmi dávají spíše prostor pro zničení webu a jeho designu, než že by efektivně pomáhali s aktualizací obsahu. Navíc už je potřeba mít i pokročilou znalost tvorby (což není cílem někoho, kdo obsah webu spravuje - natož klienta nebo majitele firmy).

Strapi jde v tomhle ohledu trošku více na ruku běžnému způsobu editace webu (= formuláře), které jsou jasné pro vyplnění a zároveň nedávají prostor pro "rozbití" webu neodborným zásahem uživatele.

Jak tedy BLOKOVÝ model funguje?

Nejlepší je si to představit jako stavbu domečku z kostiček LEGO. Skládáte na sebe různě barevné kostičky, které reprezentují části webu, a jako celek to vytvoří celou webovou stránku.

Schéma principu stavby webu ze samostatných bloků

Schéma principu stavby webu ze samostatných bloků

Počet a typ bloků je definovaný z pravidla designem webu a jeho UX návrhem. Každé "patro" webu (= blok) tak má dopředu definovanou svojí podobu (= design) a možnosti, jak s blokem lze nakládat (= pole pro text, obrázky,...).

V rámci administrace to vypadá následovně:

Celkový počet bloků v rámci jednoho webu není omezen a může jich být vytvořeno tolik, kolik je potřeba. Aby v blocích nepřestal být pořádek, existuje v rámci administraci i ztv. block gallery, tedy galerie bloků, které jsou k dispozici vč. náhledu.

Když dostupné bloky nestačí

Nespornou výhodou headless CMS Strapi jsou možnosti rozšíření. Pokud není dostupný počet a varianty bloků dostačující, lze doprogramovat dle potřeby "cokoliv" vás napadne. Není tedy problém propojit web s nástrojem třetích stran (Mailchimp, Ecomail, Previo,...) a vytvořit blok připravený na komunikaci právě s podobnou aplikací.

Zároveň lze administraci webu využít efektivně i pro správu dalších touchpointů a tedy využít jí například pro správu obsahu mobilní aplikace nebo obsahu na dalším digitálním zařízení (např. interaktivní TV v přístupové hale objektu apod...).

Na co si dát pozor

Vlastně mě nevýhoda blokového systému snad ani nenapadá. Je potřeba se v systému neztratit a netvořit kvůli tomu zbytečně veliké a dlouhé stránky.

Background image

Doporučujeme k přečtení

Přečtěte si i další články, nebo znalostní bázi se základními informacemi na správu a údržbu vašeho webu.

Zpět do znalostní báze