SEO

Generování sitemapy webu a Google Search Console

Nedílnou, a často i neviditelnou, částí každého webu je jeho mapa. Není tak podstatná pro uživatele, ale pro vyhledávače.

01. 02. 2023 | Vít Kašpar

Background image

O přípravě stránek pro generování sitemapy, a jejím nastavení, je napsaný samostatný článek. Každá stránka v rámci administrace webu má samostatnou sekci, která umožňuje nastavení pro generování dané stárnky do souboru známého jako sitemap.xml.

Nastavení stránky - generování sitemapy

Nastavení stránky - generování sitemapy

Soubor sitemap.xml

Cílem celé snahy je generovat soubor, který je dostupný vždy na adrese www.adresa-webu.cz/sitemap.xml takový soubor z pravidla vypadá následovně:

Ukázka zobrazení souboru sitemap.xml

Ukázka zobrazení souboru sitemap.xml

Vygenerovaná sitemapa v rámci našeho webu je rozdělená do dalších 3 částí, které generují samostatné sitemapy pro obsahové stránky (page.xml), pro články z blogu (article.xml) a pro kariérní stránky (career.xml).

Jednotlivé detailní sitemapy vypadají obdobně a obsahují přesně ty informace, které lze nastavit pro každou jednu stránku vašeho webu.

Zobrazení konkrétního seznamu stránek

Zobrazení konkrétního seznamu stránek

Samo o sobě je použití sitemapy definováno druhým souborem, známým pod názvem robots.txt, které si z pravidla načte vyhledávač při příchodu na stránku. Na téhle stránce se dozví také adresu vaší vygenerované sitemapy a lépe si načte všechny stránky vašeho webu.

Google Search Console

Obdobně, jako v případě založení účtu pro Google Tag Manager nebo Google Analytics, tak i v případě Google Search Concole (GSC) je potřeba si nejprve založit účet, následně provést ověření domény a až následně lze s konzolí pracovat a využít ji pro svůj prospěch.

Pro založení účtu je potřeba navštívit adresu Google Search Console a následně kliknout na tlačítko Přidat službu, která umožní přidat a následně napojit váš web.

Aby bylo možné konzoli používat, je potřeba ověřit vlastnictví domény. To lze provést několika způsoby, kde doporučujeme provést ověření pomocí přidání TXT záznamu k nastavení DNS dané domény. Postupujte dle informací uvedených přímo v GSC.

Ověření domény pro Google Search Consoli

Ověření domény pro Google Search Consoli

Po úspěšném ověření domény dojde k aktivaci stárnky v rámci Google Search Console. V ten moment se zpřístuní veškeré možnosti, které lze pomocí nástroje provést. Nás bde v tento okamžik zajímat pouze jedna a sice vložení adresy stránky sitemap.xml a tím dosáhnout rychlejší indexace vašeho nového webu.

Vložení sitemapy k zaindexování

Vložení sitemapy k zaindexování

Pomocí těchto několika kroků si zajistíte indexaci vašeho webu řádově v několika málo dnech.

Background image

Doporučujeme k přečtení

Přečtěte si i další články, nebo znalostní bázi se základními informacemi na správu a údržbu vašeho webu.

Zpět do znalostní báze